TRADICIONALNA KINESKA MEDICINA

  • Brzo delovanje
  • Samo prirodni sastojci
  • Bez kontraindikacija

* U Srbiji dostava kurirom brze pošte do 48 sati

VRHUNSKI PRIRODNI PREPARATI - ELIKSIRI ZA JAČANJE IMUNITETA

KOD LEČENJA HRONIČNIH BOLESTI, BLOKIRANJA I ZAUSTAVLJANJA KANCERA

Onkologija i tečne forme kordicepsa

  Tumorske ćelije koriste razne mehanizme da bi izmakle kontroli imunog sistema. Na primer, tumorske ćelije mogu da se oslobode površinskih antigena i da sprečavaju migracuju makrofaga - da ih maligne ćelije zarobe (Chiu J.H. 1998). Ovaj poslednji način je najkarakterističniji za ćelije limfoma. (Yama-guchi N. 1990)

Tumorske ćelije su nezrele i karakteriše ih različit stepen gubitka diferencijacije (deobe) koji je u izvesnoj meri povezan sa agresivnim protokom i osetljivost na hemoterapiju.

Pri povećanju stepena diferencijacije njihova maligna svojstva postaju sve manje izražena. Kod spontanog toka bolesti, a naročito kod delovanja hemoterapije diferencijacija tumorskih ćelija se smanjuje, što igra veliku ulogu u „bekstvu“ procesa van imunologije i medicinske kontrole i određuje napredovanje (progresiranje) tumora.

U jednoj od studija o delovanju ekstrakta kordicepsa na ćelije leukemije kod čoveka bilo je primećeno da  se 50 % tumorskih ćelija pretvorilo u zrele monocite i mikrofage. Rezultati kliničkih i eksperimentalnih ispitivanja ukazuju da ekstrakti kordicepsa imaju protivtumorsku i antimetastazičnu aktivnost. Naučnici- Yoshida J. I drugi 1989 godine, Nakamura K. I drugi iz 1999 H.S.Kim i drugi (1999) su potvrdili da niz polisaharida imaju protivtumorsko i antigenotoksično delovanje.

U studijama preparata su ispitivani polisaharidi Lentinus Edodes - Šitaki, Ganoderma lucidum - Reiši i Coriolus versicolor- Ćureći rep. Među polisaharidima ekstrakt gljive Reiši ima najviše izraženo delovanje u odnosu na indukciju aktivnosti glutation S transferaze (Kim. H.S i drugi)-1999) . Rad autora je pokazao  pravo citotoksično delovanje kordicepsa na tumorske ćelije (Jošida J. I drugi 1989).

Veliki broj publikacija svedoči da se protivtumorska aktivnost kordicepsa ne vrši zbog direktnog citopatogenog delovanja  na tumorske ćelije, već je to rezultat imunomodulirajućeg delovanja. (Jošida J. I ostali 1989).

Preparati na bazi kordicepsa su usporili proces stvaranja tumorskih ćelija melanoma В1б, a takođe i pomogli da se sačuva aktivnost NK ćelija  i pored terapije imunosupresivnim preparatom ciklofosfamidom. ( Xu R. H. I drugi 1992).

Po mišljenju Xu R.H. i drugih naučnika iz 1992 godine osnovni protiv tumorski efekat kordicepsa povezan je sa povećanjem aktivnosti NK-ćelija.

Pri delovanju ekstrakta kordicepsa na tumorske ćelije povećava se broj površinskih antigena, što čini tumorske ćelije više prepoznatljivim za imuni sistem.( Chiu J. H.  1998).

Uzimanjem preparata kordicepsa dolazi do značajnog povećanja fagocitne aktivnosti makrofaga kod eksperimentalnih životinja sa limfomom. Kao rezultat primene kordicepsa smanjuje se veličina tumora i povećava se životni vek životinja. ( Yamaguchi N. Iz 1990 )

Protivtumorska aktivnost kordicepsa bila je ispitivana i na drugim eksperimentalnim tumorima. Pri tome je ekstrakt kordicepsa povećavao srednji pokazatelj ( koeficijent) preživljavanja miševa sa ascitnim karcinomom Erliha ili fibrosarkomom više za 300% ( Jošida J. I drugi iz 1989 ). Ekstrakt kordicepsa je usporio razmnožavanje ( širenje) ćelija leukemije kod čoveka  za 78-83%.

N. Yamaguchi i drugi iz  (1990) su razmatrali kordiceps kao modifikator bilološkog odgovora ćelije. Na modelu potkožne implantacije singene kulture ćelija limfoma EL-4  uzimanje kordicepsa je dovelo do smanjenja obima implantiranih tumorskih ćelija i povećanja životnog veka životinja. 

Efekat je bio praćen sa 4 puta povećanim aktivnostima peritonealnih makrofaga. Određivanje (imenovanje) ciklofosfamida značajno je smanjilo imunološke reakcije, uključujući i makrofagnu aktivnost.

Kordiceps neutrališe negativne efekte hemoterapije dovodeći osnovne imunološke parametre do kontrolne vrednosti ( bez uticaja hemoterapije).

Terapija kordicepsom povećava životni vek životinja sa singenom tumorskom implantacijom zaraženom salmonelom.

Pri analizi supstanci koje imaju protivtumorsku aktivnost utvrđeno je da je većina efekata kordicepsa povezano sa prisustvom jedinstvenih polisaharida u njemu. 

Kanadski naučnik J.W. Bok je sa timom naučnika 1999 godine izdvojio iz micelija Cordiceps sinensis dva protivtumoska sterola: 5alpha,8alpha-epid-ioxy-24(R)-methylcholesta-6,22-dien-3-beta-D-glucopyranoside i 5,6-epoxy-24(R)-methylcholesta-7,22-dien-3beta-ol.

Posebno interesovanje je izazvao rad naučnika Y. C Kuo 1996. Autori rada su istestirali 15 supstanci kordicepsa u odnosu na njihov uticaj na tumorsku transformaciju aktivnosti NK ćelija. Svih 15 analiziranih supstanci ekstrakta kordicepsa su inhibirali tumorsku transformaciju.

Gljive šitake ( Lentinus edodes) su osnovni izvor beta glukanola. Evo kako UD Henen (2001) opisuje mehanizam delovanja beta-glukanola: da bi ćelije ubice mogle da realizuju svoje potencijalne udare, neophodno je da dobiju specijalni dvojni signal.

Kao prvo, to je jedan od komplemenata proteina. NK ćelije se vezuju samo za te ćelije raka koje su obeležene tim proteinom.

Kao drugo, to je posebna signalizacija molekula koji bi trebala da se nađe na površini obeleženih ćelija raka. Ako su prisutna oba signala, NK – ćelije se aktiviraju i uništavaju ćelije raka.

Po svemu sudeći, beta glukani ispunjavaju ulogu drugog signalnog molekula koji je neophodan za punu aktivaciju NK ćelija. Kada NK ćelije prepoznaju ćelije raka  uz pomoć signalnih proteina dobijaju drugi potvrđujući signal, oni kreću da uništavaju tumorske ćelije. 

Grupa japanskih istraživača je na modelu eksperimentalne kancerogeneze pokazala mogućnost sprečavanja razvoja raka pri istovremenom uvođenju ekstrakta gljive Lentinus edodes sa kancerogenom  ( Kurashige S. 1997 ). Jedan od mogućih mehanizama je povećanje snižene aktivnosti NK-ćelija izazvana uvođenjem kancerogena.

Konkretno, N. Moriya (1984) je proučavao kombinovani protivtumorski efekat bakterijskih lipopolisaharida i lentinana. Bakterijski polisaharidi indukuju sintezu faktora nekroze tumora, što prati razvoj masovnog uništenja tumorskih ćelija.

Dodatno uvođenje lantinana (kombinovana terapija) je povećalo efekte monoterapije i sprečilo sniženje reakcije preosetljivosti odloženog tipa.

 Analiza prikupljenih informacija u lečenju tumora pokazuje da postoje dva načina delovanja i to:

- hirurške intervencije i  lečenje uz pomoć lekova i zračenja

- lečenje aktiviranjem prirodnih zaštitnih imunoloških mehanizama organizma - jačanje imuniteta - prirodnim preparatima

U vezi sa tim akademik Amosov je napisao: Naravno, uvek je bilo pametnih lekara koji su koristili oba načina lečenja, ali kao po pravilu u praksi je preovlađivao prvi način, tretiranje pacijenta samo hemijskim terapijama.

Na primer, zapadna medicina u borbi protiv tumora koristi hiruške intervencije, hemijske lekova, fizio- i hemoterapije. Istočna (Tibetanska) medicina  u borbi protiv tumora koristi aktiviranje prirodnih zaštitnih mehanizama organizma (jačanje imuniteta) pomoću zdrave ishrane i kvalitetnih bioloških dodataka u ishrani.

Osnova istočne medicine je Hipokratova teza - Neka hrana bude Vaš lek, a lek hrana. Istočnjački lekari su odavno shvatili da je čoveku neophodna izbalansirana i kvalitetna hrana koja će zadovoljiti sve potrebe ćelija. Ukoliko tih hranljivih materija nema dovoljno dolazi do bolesti.

Mi mislimo da je istina negde između. To je dokazano istraživanjem od strane zapadnih stručnjaka koje je sprovedeno u drugoj polovini XX veka. Tako je poznati naučnik doktor Uollok u svom radu „ Umrli lekari ne lažu „ ukazao da je čoveku neophodno: 60 minerala, 16 vitamina i 12 osnovnih aminokiselina i proteina - belančevina i 3 vrste  esencijalnih masnih kiselina.

Osim toga, dodaci u ishrani koje ćete Vi koristiti moraju obavezno sadržati kalcijum, sa čim obezbeđujete PH vrednost krvi i međućelijske tečnosti u rasponu od 7,1- 7,5. Stvaranjem alkalne sredine, ne samo da poboljšavate metaboličke procese nego i sprečavate pojavu malignih tumora.

Tumor ne nastaje iznenada. Pojava tumora u telu dokazuje da je došlo do duboko narušenog metaboličkog procesa i zakiseljavanja organizma, a  na taj način i do smanjena sopstvenih zaštitnih mehanizama organizma ( imuniteta).

Zna se da je da lakše sprečiti bolest nego lečiti. Zbog toga je na prvom mestu izlaz iz problema - povećanje sopstvene snage organizma i podrška pravilnih metaboličkih procesa. A za to je važno prisustvo dovoljne količine vitamina A,C,E i minerala- kalcijuma i selena.

Istraživanja su pokazala da je kod obolelih od raka, čak i u ranim fazama kliničkog toka bolesti, čak i kod izbalansirane ishrane primećen smanjen nivo vitamina A, C i E. Vitamini A, C, E se nazivaju antioksidansi.

U organizmu u procesu normalnih biohemijskih reakcija u telu stvaraju se slobodni radikali (hemijski veoma aktivne ćelije). Antioksidanti vezuju i neutrališu takve ćelije. Ako  se širenje slobodnih radikala ne zaustavi dolazi do mnogih poremećaja, pada imuniteta i razvijanja kancerogenih oboljenja.

 Imajući u vidu naše ekološko zagađenje životne sredine neophodni su dopunski izvori antioksidanata.To su sveže voće, povrće, a takođe i dodatci u ishrani.

Poslednji su posebno važni u zimsko jesenjem periodu kada nema dovoljno svežeg povrća ili  povrće ima veoma malo vitamina.

U preventivi onkoloških bolesti važnu ulogu ima kalcijum  koji se sa pravom smatra kraljem minerala. Do nedavno se smatralo da je kalcijum važan samo za mlade, ali su ispitivanja poslednjih godina pokazala da snabdevanje organizma tim mineralom je profilaksa za 150 bolesti kod odraslih uključujući i onkologiju.

Otto Varburg, dobitnik Nobelove nagrade otkrio je delovanje kiseonika na maligne tumore. On je dokazao da ako je PH krvi i međućelijske tečnosti bazna (optimalno 7,1-7,5) tumori ne rastu. Osnovnu ulogu igra čudesni mineral, koji se zove KALCIJUM.

 On doprinosi snabdevanju tkiva organizma čoveka kiseonikom. Sa sigurnošću je  ustanovljeno da: ako se PH vrednost krvi poveća za samo 0,5%- procenat slobodnog kiseonika se povećava  na 65%. I suprotno ako se PH vrednost (baznost) krvi smanji, dolazi do naglog pada kiseonika u krvi. 

Patogeni virusi, bakterije i gljivice se dobro osećaju i razmnožavaju kada u organizmu ima malo kiseonika. U prisustvu kiseonika ne samo patogeni mikrobi nego i virusi se ne mogu razmnožavati, a kako su pokazala i istraživanja poslednjih godina, izumiru i tumorske ćelije.

Drugi mineral koji pomaže u sprečavanju tumorskih bolesti putem jačanja imunog sistema je SELEN. To je biološki aktivni mikroelement koji ulazi u sastav većine hormona i fermenata. Kod deficita selena smanjuju se funkcionalna aktivnost  štitne žlezde i pankreasa, jetre.

Selen štiti organizam od trovanja olovom, kadmijumom, živom, duvanskim dimom i ugljen monoksidom, čime se sprečava rak debelog creva, jetre, pluća i raka dojke. Mehanizam antikanceronog delovanja selena povezan je takođe sa učešćem u izgradnji jednog od ključnih antioksidantnih fermenata GLUTATIONPEROKSIDAZE.

Iskustva u lečenju tumora dovodi do zaključka  da se određene vrste tumora mogu uspešno lečiti uz pomoć dijetetike ( promene režima ishrane), dodataka u ishrani - imunomodulatora.

U poslednjih 5-6 godina  se u evropskoj medicini  za spečavanje tumora sa uspehom primenjuju preparati koji su napravljeni od hife i micelijuma gljive kordicepsa  (Cordyceps sinensis.)

U Kini se kordiceps naziva ,,božanskim poklonom" ,,čarobni talismanom" jer ne postoji ni jedna biljka u svetu koja ima tako isceljujuću snagu delovanja.

O protivtumorskom delovanju te tibetanske gljive iscelitelji su znali još pre 5.000 godina.

Kordiceps raste u reonima Tibeta na 3.500 do 4.500 m nadmorske visine. Razmnožavanje kordicepsa i njegovo razvijanje prolazi dug i složen ciklus razvoja. Sama gljiva sadrži važne supstance kao što su beta karotin, vitamin D, E, C: aminokiseline, belačevine, nezasićene masne kiseline, imunomodulirajuće polisaharide.

Od mineralnih dodataka tu su kalijum, fosfor, gvožđe, kalcijum, magnezujum, cink, mangan, bor i kobalt. Osim toga gljiva sadrži više od 80 tipova fermenata koji učestvuju u mnogim biohemijskim reakcijama, koji se odvijaju u organizmu čoveka i životinja.

Zahvaljujući savremenim tehnologijama omogućeno je upoznavanje Evropljana sa tom jedinstvenom pečurkom koja pri stalnom korišćenju veoma brzo poboljšava funkcije timusa, slezine, limfnih čvorova, koštanu srž, koji su odgovorni za imunitet. Osim toga kordiceps ima moćna antioksidativna svojstva. Sve ovo i doprinosi njenoj širokoj upotrebi u prevenciji i lečenju tumora.

U tečnom kordicepsu se nalaze polisaharidi kordicepsa i po prvi put  su izdvojeni u prirodni ciklični dipeptidi koji :

- sprečavaju razvoj malignih tumora, povećavaju imunitet, štite od radijacije

-  transformišu leukocite - bela krvna zrnca, povećavaju aktivnost makrofaga

- pokazuju kompleksno delovanje na proces hematopoeze ( formiranje krvnih ćelijskih komponenti )

- aktiviraju stvaranje matičnih krvnih ćelija  aktiviraju granulocitične ćelije mononuklarnog tipa,

-  fibroblasta stoma koštane srži, stimulišu razmnožavanje makrofaga u slezini.

Osim toga ove jedinstvene supstance normalizuju aktivnost regularnog sistema hipotalamus-hipofiza „kontrolne žlezde“, koji usklađuju hormonski balans u organizmu čoveka.

Delovanje viših gljiva na tumore >>>


 

Dobro došli u našu internet prodavnicu

Čaj Ljuvej FOHOW
4,500.00 (+0.00)
Tablete Gaočen FOHOW
4,800.00 (+0.00)
Voćna pasta Ruža FOHOW
4,500.00 (+0.00)
Eliksir Sancin FOHOW
10,600.00 (+0.00)
Kapsule Sjučinfu FOHOW
4,500.00 (+0.00)
Eliksir Kordiceps FOHOW
9,600.00 (+0.00)
Kapsule Linčži FOHOW
6,000.00 (+0.00)
Eliksir Tri dragocenosti FOHOW
13,200.00 (+0.00)
1 2